Contributie

 

SNO Beweegt lessen:

De contributie voor een schooljaar bedraagt € 170,-

De contributie zal in twee termijnen vooraf gefactureerd worden op 1 september en op 1 februari.

 

Turnen:

De contributie bedraagt €8,- per les.

De contributie word gefactureerd op 1 september, 1 januari en 1 april. Het aantal lessen tot aan de volgende factuur wordt in rekening gebracht. 

 

Peutergym:

De contributie voor een blok van 10 lessen bedraagt € 65,-

 

De contributie zal vooraf gefactureerd worden.

 

Te weinig geld voor een sportclub?

Je kind wil graag sporten. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of het sociaal wijkteam. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.